Modri Junaki - Delavnice in svetovanje na področju motnje ADHD
O ADHD

O ADHD

Pri prvem srečanju z diagnozo ADHD se pojavijo številna vprašanja, in prav je, da iščemo odgovore. Želite izvedeti več o tej zanimivi motnji pozornosti in hiperaktivnosti, krajše ADHD? Raziskujte s nami in pridobite vpogled v simptomatiko ter razumevanje, kako ta motnja lahko vpliva na življenje posameznika.

Kaj je ADHD?

Kaj je ADHD?

ADHD pomembno vpliva na različne vidike življenja, vključno z akademsko uspešnostjo, delovno produktivnostjo, odnosi in splošnim dobrim počutjem. Zaradi pomankljive samokontrole imajo posamezniki z ADHD težave z vzpostavljanjem in vzdrževanjem socialnih odnosov z vrstniki in odraslimi. Vedenje oseb z ADHD je pogosto nepredvidljivo, neželjeno in nesprejemljivo z vidika socialnih pričakovanj družbe, kar lahko vodi v odklanjanje s strani vrstnikov in odraslih.

Zaradi značilnosti in simptomatike, ki opredeljujejo ADHD, prinašajo ti posamezniki pomembne izzive v starševstvo in šolski sistem ter spodbujajo iskanje učinkovitejših metod domačega in šolskega dela. Pomembno pa je poudariti, da se posamezniki z ADHD pod ustreznim vodenjem in podporo naučijo strategij za učinkovito obvladovanje svojih simptomov.

Obstajajo trije različni tipi ADHD-ja, in sicer nepozoren tip, hiperaktivno-impulzivni in kombinirani tip, odvisno od tega, katere vrste simptomov so pri posamezniku najizrazitejši.

Ob spodaj naštetem pa so pomankljivosti prisotne tudi na področju izvršilnih oziroma mislenih funckijah ter pri težavah pri samouravnavanju in prilagajanju določenim okoliščinam. Zaradi šibkih izvršilnih funkcij imajo otroci in mladostniki z ADHD pogosto težave pri prepoznavanju ali ocenjevanju določenega problema, načrtovanju, predvidevanju, oblikovanju ciljev, izbiranju strategij za rešitev, samoorganizaciji in motivaciji.

Tipi ADHD

Nepozoren tip

Posameznik se težko organizira ali dokonča določeno nalogo, težko ohranja pozornost na podrobnosti ali sledi navodilom ali pogovorom. Oseba se zlahka zamoti ali pozabi podrobnosti dnevnih rutin.

Hiperaktivno-impulzivni tip

Posameznik je pogosto v gibanju, veliko govori, težko sedi dolgo pri miru. Manjši otroci lahko nenehno tečejo, skačejo ali plezajo. Oseba se počuti nemirno in ima težave z impulzivnostjo. Nekdo, ki je tudi impulziven, lahko grabi stvari od ljudi ali govori ob neprimernem času. Osebi je težko čakati na vrsto ali poslušati navodila tako v domačem kot tudi šolskem okolju.

Kombinirani tip

Pri osebi se istočasno pojavljajo simptomi/znaki iz podorčij nepozornosti in hiperaktivnosti.

Diagnostični kriteriji

Diagnostični kriteriji

Obstajata dva glavna kriterija, ki sta potrebna za postavitev diagnoze ADHD. To sta kriterij za določanje pomanjkljive pozornosti (pogosto težko osredotočenje, težave z vzdrževanje pozornosti pri nalogah ali igri, nesledenje navodilom, izgubljanje pripomočkov, pozabljivost, težave z organizacijo, itd.) ter kriterij hiperaktivnosti in impulzivnosti (pogosto prisotni nemirni gibi rok ali nog, pretirano beganje, vedno v gibanju, prekomerno govorjenje, imajo težave počakati na vrsto, motenje drugih, tek in plezanje v situacijih v katerih je to nepremerno, itd).  

Da pa strokovnjaki lahko diagnosticirajo ADHD pri otroku, mora biti prisotnih vsaj 6 znakov, ki trajajo vsaj 6 mesecev. Poleg tega se mora vedenje pojavljati v več situacijah in v vsaj dveh okoljih (npr. doma in šola), nekateri znaki pa morajo biti prisotni že pred vstopom v šolo. 

Želim izvedeti več
Nazaj na vrh